E-Ticaret

Müvekkillerimize internet, dijital medya ve e-ticaret sektöründe;

  • İnternet yolu ile işlenen hukuka aykırılıkların giderilmesi,
  • E-ticaret konusunda hem sektörel hem de hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
  • Dijital medyanın etkili ve yasal kullanımı ile ilgili hukuki bilgilendirme yapılması
  • Fikri mülkiyet haklarının korunmasına dair süreçlerin takibi
  • İçerik ve yer sağlayıcılarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi gibi pek çok konuda hizmet vermektedir.