Sermaye Piyasaları

Düzenleyici reformlar, sermaye gereksinimleri, risk yönetimi faktörleri, gelişen teknolojiler ve artan raporlama ihtiyaçları, bankacılık ve sermaye piyasalarındaki büyümenin zorluklarından bazılarıdır. Finans kurumlarının rekabet avantajı kazanması için ise gelişmiş stratejiler ve çözümler gerekiyor. Finansal Eksen, yönetişim, risk ve uygunluk, süreç iyileştirme, finansal raporlama ve iş geliştirme stratejileri gibi işinizin kilit alanlarındaki bu zorlukları fırsatlara dönüştürmekte size yardımcı olurlar. Denetim hizmeti verdiğimiz kuruluşlar:

  • Halka Açık Şirketler
  • Aracı Kurumlar
  • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri
  • Varlık Yönetim Şirketleri
  • Finansal işlemlere (hedging, nakit havuzu, kredi, tahvil ihracı vb.) ilişkin hizmetlere ihtiyaç duyan tüm kuruluşlar.