Finansal Eksen;
denetim ve vergi alanında, geniş deneyime sahip denetçiler tarafından kurulmuştur.


Sorumlu denetçilerimiz, 2000 yılından itibaren ulusal düzeyde faaliyet gösteren; KGK, SPK, BDDK, EPDK ve Sivil Havacılık düzenlemelerine tabi çok sayıda kuruluşun KGK ve SPK düzenlemeleri ile TMS/TFRS ’na (IAS/IFRS) uygun olarak hazırlanmış mali tablolarının Bağımsız Denetiminde görev almıştır.

Finansal Eksen, yeterliliğinin saptanması sonucu; T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından BDK/2014/134 sicil numarası ile “KAYİK Dâhil Bağımsız Denetim” alanında yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşu’dur.

Diğer taraftan; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından da ilgili alanlarda Bağımsız Denetim yapmak üzere ayrıca yetkilendirilmiştir.

Finansal Eksen bu faaliyetlerinin yanı sıra; bünyesindeki 3568 Sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş YMM/SMMM meslek mensupları, Avukat, CISA sertifikasyonuna sahip bilgi teknolojileri/bilgi güvenliği uzmanı ve akademik kadrosuyla vergi, hukuk ve danışmanlık alanında da geniş kapsamlı hizmetler vermektedir.

Finansal Eksen, Accountancy Magazine tarafından hazırlanan "International Alliances and Associations 2017" listesinde; dünya sıralamasında 1'nci, "International Network, Associations and Alliances 2017" listesinde ise; dünya sıralamasında 6'ncı, sırada bulunan GGi Global Alliance Münhasır üyesidir.

 

Akreditasyon ve Üyelikler