Finansal Eksen; denetim ve vergi alanında, geniş deneyime sahip denetçiler tarafından kurulmuştur.


Sorumlu Denetçilerimiz; 2000 yılından itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren KGK, SPK, BDDK, EPDK , VUK ve Sivil Havacılık düzenlemelerine tabi çok sayıda şirketin, KGK, SPK ve VUK düzenlemeleri ile TMS/TFRS (IAS/IFRS) finansal tablolarının Bağımsız Denetiminde; Sorumlu Ortak Başdenetçi, VUK'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolarının Vergi İncelemelerinde ise; Gelirler Başkontrolörü (Merkezi Denetim Elemanı) olarak görev almıştır.

Finansal Eksen, yeterliliğinin saptanması sonucu; T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından BDK/2014/134 sicil numarası ile “KAYİK Dâhil Bağımsız Denetim” alanında yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşu’dur.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından da ilgili alanlarda Bağımsız Denetim yapmak üzere ayrıca yetkilendirilmiştir.

Diğer taraftan; Finansal Eksen, SPK tarafından, Türkiye'de "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetimi" için yetkilendirilen, altı (6) Denetim Kuruluşundan biridir.

Finansal Eksen, bu faaliyetlerinin yanı sıra; 3568 Sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş, YMM ve SMMM meslek mensupları, New York ve Ankara Barosuna Üye Avukat Hukukçuları, Uluslararası akreditasyonu olan, CISA/CRISC sertifikasyonuna sahip Bilgi Sitemleri Başdenetçileri ve Prof.Dr. / Doç.Dr. düzeyindeki akademik danışmanları kadrosu ile denetim, vergi, hukuk ve danışmanlık alanında da geniş kapsamlı multidisipliner hizmetler vermektedir.

Vergi Hizmetleri; kadromuzda bulunan denetçilerimizin pay sahibi olduğu, Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ve Finansal Eksen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sunulmaktadır.

Türk şirketleri olan; Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ve Finansal Eksen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. FİNANSAL EKSEN ağı ve markasını kullanmaktadır.

Finansal Eksen; Accountancy Magazine tarafından hazırlanan "International Alliances and Associations 2018" listesinde; dünya sıralamasında 1'nci, "International Network, Associations and Alliances 2018" listesinde ise; dünya sıralamasında 6'ncı, sırada bulunan GGi Global Alliance, Münhasır üyesidir.


 

Akreditasyon ve Üyelikler