Finansal Eksen;
denetim ve vergi alanında, geniş deneyime sahip denetçiler tarafından kurulmuştur.


Sorumlu denetçilerimiz; 2000 yılından itibaren ulusal düzeyde faaliyet gösteren, KGK, SPK, BDDK, EPDK ve Sivil Havacılık düzenlemelerine tabi çok sayıda kuruluşun KGK ve SPK düzenlemeleri ile TMS/TFRS ’na (IAS/IFRS) uygun olarak hazırlanmış mali tablolarının Bağımsız Denetiminde görev almıştır.

Finansal Eksen; yeterliliğinin saptanması sonucu, T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından BDK/2014/134 sicil numarası ile “KAYİK Dâhil Bağımsız Denetim” alanında yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşu’dur.

Diğer taraftan; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından da ilgili alanlarda Bağımsız Denetim yapmak üzere ayrıca yetkilendirilmiştir.

Finansal Eksen; bu faaliyetlerinin yanı sıra, 3568 Sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş YMM/SMMM meslek mensupları, Avukat, CISA sertifikasyonuna sahip bilgi teknolojileri/bilgi güvenliği uzmanı ve akademik kadrosuyla vergi, hukuk ve danışmanlık alanında da geniş kapsamlı hizmetler vermektedir.

Vergi Hizmetleri; kadromuzda bulunan denetçilerimizin pay sahibi olduğu, Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ve Finansal Eksen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sunulmaktadır.

Türk şirketleri olan; Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ve Finansal Eksen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. FİNANSAL EKSEN ağı ve markasını kullanmaktadır.

Finansal Eksen; Accountancy Magazine tarafından hazırlanan "International Alliances and Associations 2017" listesinde; dünya sıralamasında 1'nci, "International Network, Associations and Alliances 2017" listesinde ise; dünya sıralamasında 6'ncı, sırada bulunan GGi Global Alliance, Münhasır üyesidir.


 

Akreditasyon ve Üyelikler