Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası


Kullanım Koşulları

Türk şirketleri olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ve Finansal Eksen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bağımsız kuruluşlardan oluşan FİNANSAL EKSEN ağının bir parçasını teşkil eder. FİNANSAL EKSEN her bir FİNANSAL EKSEN şirketinin marka adıdır. Sitemizde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Bildirimi” bölümlerinde, FİNANSAL EKSEN ağının parçası olan ve her biri Türk sermaye şirketi olan tüzel kişilikler “Şirket” olarak anılacaktır. www.finasaleksen.com.tr ve bağlantılı olan www.financialaxis.com sitelerinden ise “Sitemiz” olarak bahsedilecektir.

Sitemize erişim yapan her kullanıcı, bu Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları'nın kabul edilmediği durumlarda, bu internet sitesine erişim sağlanamayacaktır. Kullanım Koşulları uyarınca, sitemizde yer alan içerik, ancak ticari olmayan amaçlar doğrultusunda ve içeriğin kopyalanması halinde telif hakkı bildiriminin ya da içerikle ilgili diğer bilgilendirmelerin yapılması şartı ile görüntülenebilir, kopyalanabilir, çıktısı alınabilir ve içerikte değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Sitemizde yer alan içerikler, Türkiye ve diğer ülkelerde geçerli olan telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarla korunmaktadır. Bu yasalar Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmemiş olsa dahi, Şirketimizin ve lisans verenin tüm hakları saklıdır.

Kullanım Koşullarında aksi açıkça belirtilmedikçe veya ticari marka sahibince açıkça yazılı olarak izin verilmedikçe, FİNANSAL EKSEN’e ait marka ve logo tek başına ya da diğer kelime ya da tasarım ögeleri ile birlikte herhangi bir basın bülteni, reklam ve pazarlama malzemesi veya herhangi bir mecrada sözlü, yazılı, elektronik, görsel veya diğer herhangi bir şekil veya formda kullanılamaz.

Sitemizdeki bilgiler yalnızca genel bilgi vermek amacını taşımakta olup, profesyonel görüş içermemektedir. Tarafımızdan yazılı görüş alınmadan sitede yer alan bilgilerden ya da yayınlanan mali açıklama, sirküler veya duyurularda yer alan görüşlerden hareketle yapılan uygulamalardan dolayı şirketimiz sorumluluk kabul etmez. İşletmenizi veya mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışınız.

Sitemiz, mevcut şekliyle kullanıma sunulmuş olup, internet sitesiyle ilgili Şirketimizin açık ya da zımni hiçbir beyan veya taahhüdümü bulunmamaktadır. Yukarıdaki ifadeyi sınırlamaksızın, sitemizin güvenli ve hatasız olduğu, virüs ya da zararlı hiçbir içerik barındırmadığı veya belirli performans ya da kalite kriterlerini karşıladığı yönünde hiçbir taahhüt bulunmamaktadır. Ticari garanti, unvan, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyum, güvenlik ve doğruluk gibi zımni taahhütler, herhangi bir kısıtlama yapmadan, tarafımızdan açıkça reddedilmektedir.

Kullanım Koşulları'nda belirtilen hükümlerden herhangi birinin herhangi bir yargı mercii nezdinde geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini kaybetmesi durumunda, ilgili hüküm ilgili yargı merciinde ve yasaların izin verdiği ölçüde, esas amacını mümkün olduğunca yerine getirebilmek için yeniden yorumlanacak; ve diğer tüm yargı merciilerinde Kullanım Koşulları'nın tamamı geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümler gerekli olduğunda Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir. İlgili değişiklikler, Kullanım Koşulları bağlantısı altında ya da sitemizin bir başka bölümünde yayınlanır. Aksi tarafımızdan açıkça belirtilmediği takdirde, bu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu değişikliklerden haberdar olmak kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanım Koşulları değiştikten sonra bu sitemizi kullanmaya devam eden kullanıcı güncellenen Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır.

Gizlilik Politikası

Şirketimiz, Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gizlilik hakkına saygı duymaktadır. Sitemize kullanıcı olarak kayıt olan veya bilgi gönderen her kullanıcı, bu bilgilerin Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanılmasını kabul etmiş sayılır. Sitemiz, sadece kullanıcının kendi isteği ile sunduğu kişisel bilgileri saklamaktadır. Bu bilgiler adınız, soyadınız, firma unvanınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralarınızı ve daha başka bilgileri içerebilir.

Sitemizde yer alan hizmetlerden yararlanırken vereceğiniz kişisel bilgiler, Şirketimiz bünyesinde saklanmakta olup, hizmet sağlayıcılar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktır. Sitemiz üzerinden edindiğimiz kişisel bilgiler, e-posta, sirküler, duyuru, kitap ve benzeri yayınlar göndermek, kayıtlarımızı ve veri tabanımızı güncelleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Şirketimiz, Gizlilik Politikası hüküm veya şartlarında, önceden bildirimde bulunmaksızın veya bir yükümlülük altına girmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik, ekleme veya çıkarma yapma hakkına sahiptir. Gizlilik Politikası’nda yapılacak değişiklikler, söz konusu değişikliklerin Sitemizde yayımlanması ile geçerlilik kazanacaktır. Bu nedenle, Gizlilik Politikası’nın zaman zaman kontrol edilmesini önermekteyiz.

Çerezler (Cookies)

Sitemizde kullanıcıların daha verimli hizmet alması ve internet sitesinin verimli çalışması amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı açıklamaların yer aldığı Gizlilik Politikası’nın bir parçasıdır.

Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Sitemizin kullanımına ilişkin bilgilerinizin hatırlanması ve bu bilgilerin kaydedilmesi Çerezler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Çerezler, belirli miktarda bilgiyi bilgisayarınıza veya diğer aygıtlara depolamaktadır. Çerezler, bilgisayarınızda ya da teknoloji araçlarındaki bilgileri okuyamaz veya sisteminize zarar vermez. FİNANSAL EKSEN depolanan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Çerez bildirimini kabul etmekle, FİNANSAL EKSEN bünyesinde ziyaret edebileceğiniz diğer ülke ve bölgelerdeki internet sitelerinin çerez bildiriminde açıklanan çerez kullanımlarını da kabul etmiş sayılırsınız.

Bu internet sitesini her ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız çerezleri bu internet sitesine gönderir; böylece internet sitesi sizi tanır ve kullanıcı tercihleri gibi bilgilerinizi hatırlar. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.