Küçük ve Mikro işletmeler için finansal raporlama standardı

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.

İlgili pdf için aşağıdaki butona tıklayınız.