VERGİ HUKUKU

Vergi mevzuatı oldukça teknik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu konuda meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi de uzmanlık gerektirir. Yerli veya yabancı müşterilerimize, tecrübeli ve çözüm odaklı uzman ekibimizle, vergi borcunun niteliği, borcun doğması, sona ermesi, borca aykırılığın sonuçları ve bu alandaki uyuşmazlıkların çözümü dahil Vergi Hukuku konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu konudaki hizmetlerimizin bazıları şunlardır

  • Vergi İncelemeleri Sırasında Danışmanlık (İnceleme Elemanı ile Yapılan Görüşmeler, Talep Edilen Dokümantasyonun  Hazırlığı, Risk Analizi),
  • Vergi İncelemesi Sonrasında Danışmanlık (Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma)
  • Resmi makamlar ile iletişim kurarak görüş talep edilmesi,
  • Vergi risklerinin tespit edilerek bu riskleri minimize edici vergi kolaylıkları hakkında bilgi verilmesi,