Üzerinde Mutabakata Varılan Prosedürlere Uygun Denetimler

Denetim niteliğindeki işlere ilişkin gerçekleştirilecek çalışma ve/veya uygulamalar üzerinde mutabakata varılması ve yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen fiili bulguların raporlanmasıdır.