Tur Değişikliği ve Tasfiye

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ VE TASFİYE

Şirketler, tür değişikliği işlemlerine daha çok yeni türe ilişkin şirketlere sağlanan teşvik ve vergisel avantajlardan yararlanmak, sermaye sorumluluk ve örgüt yapısını değiştirmek, finansman olanaklarını artırmak ve çeşitlendirmek ya da atıl bir şirketle farklı bir şirket türünü gerekli kılan yeni bir faaliyet alanına girebilmek amaçlarıyla başvurmakta, yapılan tür değişiklikleri de şirketlerin sermaye birikimi ve kârlılık oranlarının artmasına katkıda bulunabilmekte veya  yeni bir şirket kurmaya gerek kalmadan farklı bir faaliyet alanına girebilmeyi sağlayabilmektedir. Müşterilerimizin böyle bir ihtiyacının ortaya çıkması halinde, en avantajlı şirket türünün tespit edilmesi, gerekli hukuki işlemlerin tamamlanması konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.