Stratejik Yönetim Eğitimleri

Stratejik Yönetim Eğitimleri

Stratejik yönetim alanında planlanan eğitim programlarıyla; bireysel ve kurumsal bazda, şirket/girişim yetkililerine; stratejik bakış açılarının belirlenmesi, stratejik iş ekosisteminin anlaşılması, stratejik kimliğinin oluşturulması, stratejisinin tanımlanması, stratejik planının hazırlanması, stratejik kontrol mekanizmalarının oluşturulması, performans ölçme değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi için, gerekli eğitimler verilir.