Start Up Hukuku

Start Up Hukuku

Startup Hukuku, temelinde Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Yatırım Hukuku ve Bilişim Hukuku’nu bulunduran, girişimcilik ekosisteminin doğrularıyla harmanlanmış yeni bir hukuk dalı olup doğası gereği girişimlerin faaliyet gösterdiği alanların hukuk kuralları ile de doğrudan etkileşim hâlindedir. Bu nedenle kapalı ve kendi içinde bir alan değil, aksine kapsamı itibariyle bir o kadar da genişlemeye elverişlidir.

Startup Hukuku, “Girişim Hukuku” olarak dilimize çevirebileceğimiz şekilde yurt dışında da kabul görmekte olup girişim yapılabilecek alan sınırsız olunca, E-Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Vergi Hukuku da kendiliğinden bu alanın parçasıdır.

Bu alanda uzmanlaşmak için, kendisini de bir hukuk girişimcisi olarak tanımlayan Juris Hukuk ve Danışmanlık Ekibi genel hukuk mantığına ters düşen birtakım ekosistem gerçeklerinin varlığını kabul ederek, girişimci gözünden bakarak eksiksiz bir hizmet ve danışmanlık sistemi kurmaktadır.

  • Yatırım faaliyetleri için gereken her türlü belgenin girişimcilere ve yatırımcılara özel hazırlanması ve başvurulara ilişkin sürecin takip edilmesi.
  • Start-uplara yapılacak yatırımların hukuki zeminde incelenmesi ve ilgili sözleşmelerin hazırlanması/gözden geçirilmesi
  • Birleşme, bölünme, devralma gibi nevi değişikliklerine ilişkin (due diligence süreci başta olmak üzere) hukuki incelemelerin ve tüm hukuki sürecin yürütülmesi.
  • Girişimciyle yatırımcı arasındaki müzakerelerin yürütülmesi, taraflar arasındaki ilişkinin hukuki bakımdan denetlenmesi, “closing” (kapanış) sürecinin yönetimi.
  • Diğer hukuki ihtiyaçlara destek verilmesi