Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan, ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkiler, ticari iş niteliğini haiz ilişkiler ve ticaret şirketlerinin kurulması, bölünmesi, devredilmesi, tasfiyesi gibi konular ile ilgili usul ve esasları belirleyen hukuk dalıdır. 20. Yüzyılda ticaretin şirketlerinin yaygınlaşması ile birlikte Şirketler Hukukunun gelişim süreci de hızlanmış ve günümüzdeki şeklini kazanmıştır. Dünya üzerinde ticaretin sınırlarının kalkması ve şirketlerin uluslararası bir yapıda olması bu hukuk dalını oldukça modern ve kurumsal bir hale getirmiştir. Kuruluşumuz, farklı sektörlerde yerel veya uluslararası faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere; etkili ve farklı bir vizyonla şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri sunar. Şirketler hukuku bağlamında şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme gibi yapısal değişikliklerinin gerçekleştirilmesinde kalite ve çözüm odaklı yaklaşımıyla hizmet sağlar.

Bu alanda sağlanan bazı hizmetlerimiz;

- Şirketlerin genel kurul toplantılarının organize edilmesi

- Hukuki durum tespiti yapılarak risklerin değerlendirilmesi (Due Diligence)

- Şirketlere farklı hukuk alanlarının ilgili bölümleri ile ilgili sektörel bilgi sağlanması ve mevzuata uyum kontrolü yapılması

- Sözleşme danışmanlığı ve müzakere süreci yönetimi

- Kurumsal yönetim konularına ilişkin destek sağlanması