İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku Grubu’nda görev alan avukatlarımız yerli ve yabancı şirketleri iş davalarında, şirket içi ya da resmi kurumlar nezdindeki soruşturmalarda temsil etmekte, ayrıca iş sözleşmelerinin akdedilmesi ve feshi, toplu sözleşmeler, üst düzey yönetici tazminat paketleri, yabancı personel için çalışma ve oturma izinleri alınmasında hukuki destek vermektedir.

İş hukuku alanında hizmet sağladığımız konulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Alternatif anlaşmazlık çözümleri
 • Ayrımcılık, misilleme ve haksız muamele davaları
 • Disiplin ve mağduriyet işlemleri
 • Eğitim programları
 • Eşitlikçi istihdam, kültürel çeşitlilik ve ayrımcılık
 • Fikri ve sınai hakların korunması ve ilgili davalar
 • Gizlilik ve güvenlik
 • Hatalı iş akdi sonlandırma ve haksız yere işten çıkarma
 • İnsan kaynakları bölümlerine hukuki danışmanlık
 • İş güvenliği ve sağlığı
 • İş hukuku danışmanlığı
 • İş sözleşmeleri, personel yönetmelikleri ve şirket prosedürleri
 • İşçi tazminatları
 • Ortaklık ve yan kuruluş anlaşmazlıkları
 • Şirket içi soruşturmalar
 • Üst düzey yönetici istihdamı ve tazminat anlaşmaları
 • Yabancı personel işlemleri
 • Yeniden yapılandırma ve iş gücü fazlalığı
 • Yönetim kurulu ve komite temsili
 • SGK Teşvik Danışmanlığı