İhracat, E-İhracat Eğitimleri

İhracat, E-İhracat Eğitimleri

İhracat ve e- ihracat alanında düzenlenen programlarla, bireysel veya kurumsal bazda, şirket/girişim  yetkililerine; ihracatta sektör, pazar ve rekabet analizleri yapılması, pazar istihbarat bilgilerine ulaşılması, finansman ihtiyacının sağlanması, bu alandaki kamu destek programlarından faydalanılması, dış ticaret gümrük ve lojistik altyapıdaki ihtiyaçların karşılanması, iş modeli dönüşümü için gerekli altyapının oluşturulması, dijital platformlarda sürekli etkin ve sürdürülebilir ihracatın artırılması için, gerekli eğitimler verilir.