Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul bir çok amaca hizmet edebilecek bir ürün olduğundan hukuki karşılığı ve sahip olunan haklar boyutunda hukuki destek kritik önem taşımaktadır. Günümüzde gayrimenkuller yurtdışından da gelen yatırımlarla beraber geniş bir pazara ulaşırken bu pazara büyük bir yatırım ürünü sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da ‘mülkiyet hakkı’ kapsamında koruma sağlanan gayrimenkul piyasası yerli veya yabancı yatırımcıların daha güvenli yatırım yapmalarını sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, gayrimenkul mevzuatı alanında gayrimenkul satın alma süreçleri, kurulan sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar ve danışmanlık alanında hizmet vermektedir. Yatırım yapıldıktan sonra ise gelişen süreç içerisinde de gayrimenkulden doğan tüm hak ve alacakların takibi yapılır. Sunduğumuz hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

- Alım-Satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi,

- Hukuki durum tespiti yapılması,

- Tapu ile ilgili işlemler,

- Ayni ve şahsi hakların tesisi

- Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

- Yabancıların mülk  edinmesi