Announcements

10 April 2018

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

24 aralık 2017 tarihli resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı kanun hükmünde kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazete’ de yayımlanan kamu […]