Sworn Financial Consulting (YMM) Services

 • Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Hizmetleri
 • Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik Hizmetleri
 • Periyodik Vergi Denetimi Hizmetleri
 • Katma Değer Vergisi İadesine ilişkin YMM Tasdik Hizmetleri ile Dolaylı Vergilere İlişkin Diğer Tasdik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Tübitak Destekleri ve Ar-Ge Raporlama Hizmetleri
 • Özel Amaçlı Raporların Yazılması (Sermaye Raporu, Mali Durum Tespit Raporu vb)
 • Şirket Tasfiyesi, Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılmaları ile İlgili Raporlama ve Danışmanlık  Hizmetleri
 • Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri
 • Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
 • Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
 • Revizyon Hizmetleri
 • Yabancı Yatırımlar ve Vergi Teşviklerine İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
 • Bankacılık ve Finans Uygulamalarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri