Productivity and Performance Control

Fransızca “Productivité” sözcüğünden gelen Prodüktivite, Türkçe karşılığı olarak “Üretkenlik” veya ağırlıklı olarak kullanılan “Verimlilik” deyimi,  bir kurumun mal ve hizmet üretimde kullanıldığı kaynaklarını ne kadar iyi kullandığının ölçülmesidir. Üretim faktörlerinden faydalı çıktı üretebilme gücü olarak da tanımlayabileceğimiz verimlilikte, verimli bir faaliyetten bahsedebilmek için belli bir girdi ile maksimum çıktıyı veya belli bir çıktıyı minimum girdi ile elde etmek gereklidir.

Verimlilik denetimi bu bağlamda,  kaynaklar (girdiler) ile mal ve hizmetler (çıktılar) arasındaki olması gereken veya olan düzeyi tespit etmeye yönelik bir denetim biçimidir.

Finansal Eksen olarak verdiğimiz Verimlilik Denetimi hizmeti kapsamında şu faaliyetlerde bulunuyoruz.

  • İşletmenin ana faaliyet konularının belirlenmesi
  • Ana faaliyetlerinin finansal performansının tespiti
  • Üretilen mal ve hizmet satışlarının analizi, mamul / hizmet başına maliyet ve kar analizleri
  • Üretim işletmelerinde randıman incelemesi
  • Hazır değerler üzerinde fiili ve kaydi envanter çalışmaları
  • Sektörel verilerle firma verilerinin karşılaştırılması (Sektör ile firma verilerinin yıllar itibariyle; karlılık, ciro, çalışan sayısı, süreçler yönünden analizi)
  • Bütçe analizi (Tahmini ve gerçekleşen bütçenin incelenmesi, hedeflerden sapmalarını analizi)
  • İşletme iç süreçlerinin denetimi (Satın alma, Ambar, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları vb süreçlerinin analinizi)
  • Yapılan denetimler sonucu yönetime değerlendirme, görüş ve önerileri içeren Özel Amaçlı Rapor hazırlama