Legislation Compliance

Etkin Risk Yönetimi günümüz İş Dünyasında başarının anahtarı  olarak  kabul görmektedir. Mevzuat Uyum Hizmetleri Uzmanlarımız, Etkin Risk Yönetimini müşterilerimizin en doğru şekliyle anlayabilmesi ve kavrayabilmesi için çalışmaktadır. Bu çalışma ile müşterilerimize  işletmelerini başarıya ulaştırma  noktasında yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Müşterilerimiz açısından mevzuat uyum,  kendilerine has iş koşullarına  ve geçmiş sektör mevzuatları ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Finansal Eksen olarak, müşterilerimize değer yaratmak ve  paydaşlarına güvence sağlamak amacıyla üst yönetim ile bağlantılı bir şekilde Mevzuat Uyum Programını oluşturmak  ve uygulamak amacıyla hizmet vermekteyiz. Bu hizmet sırasında deneyimli denetim uzmanlarımızın yanı sıra; Vergi, Birleşme ve Satın Alma, Yeniden Yapılandırma, Hukuk, BT veya İşletme Süreç Yönetimi alanlarındaki uzmanlarımız da çalışmalara dâhil  olmaktadır.

Mevzuata Uyum için Neleri Sorgulamalısınız?

  • Sektörün getirmiş olduğu yasal gereksinimlere uygun muyuz?
  • Daha iyi bir kurumsal yönetim ve karar alma düzeyine sahip olabilir miyiz?
  • Yeterli bir verimliliğimiz ve İç Denetim etkinliğimiz var mı?
  • BT ve Veri Güvenliğime nasıl daha fazla güven duyabiliriz?
  • Vergiyi en aza indirgerken, bir yandan da vergi mevzuatlarının gereklerine nasıl uyum sağlayabiliriz?
  • Bütçeleme ve mali planlama süreçlerimiz iyileştirilebilir mi?
  • UFRS gibi Uluslararası Mali Yönetim ve Raporlama Standartlarının sunulmasına yönelik olarak kendimizi nasıl hazırlayabiliriz?