Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2017/548, K:2017/606 Sayılı Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2017/548, K:2017/606 Sayılı Kararı ile ilgili pdf için aşağıdaki butona tıklayınız.