finansaleksen

14 August 2018

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2017/548, K:2017/606 Sayılı Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2017/548, K:2017/606 Sayılı Kararı ile ilgili pdf için aşağıdaki butona tıklayınız.
2 May 2018

Uncovering a 2 Million USD Embezzlement

How can professional accountants help you? Accountants can help uncover financial crime if a company asks for help to explain unexpected losses via a special purpose […]
10 April 2018

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

24 aralık 2017 tarihli resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı kanun hükmünde kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazete’ de yayımlanan kamu […]