DENETİM NOTLARI

BT-DENETIM

İÇ DENETİM

TÜRK TİCARET KANUNUNDA İÇ DENETİM YERİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMANIN ÖNEMİ VE TABİ OLMA KOŞULLARI