Vakıflar

Vakıflar toplumsal yaşamın bir gereği olarak ortaya çıkan ve gelişen bir hukuk kurumudur. Ülkemizdeki vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bugünkü mevcut yapısı 20.02.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile belirlenmiştir.

5737 sayılı Kanunla, vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimi; yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tespit ve tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılması; vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinden Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumlu tutulmuştur.

İyi niyetin suiistimal edilmemesi ve yardıma muhtaç kişilerin korunması açısından vakıfların denetimi son derece önemlidir.