Tarım

Türkiye’de tarım sektörü, 1980 yıllarından itibaren yeniden yapılandırma çalışmalarıyla gelişme göstermiştir.

Türkiye, çalışan nüfusunun dörtte birine istihdam sağlayan ve ülke GSYİH’sinin % 7,1’ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahiptir. Sektörün GSYİH’ye olan mali katkısı 2002 ve 2014 yılları arasında % 43 artış göstererek 2014 yılında 57,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Türkiye, dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi olmakla birlikte kuru incir, fındık, çekirdeksiz kuru üzüm/kuru üzüm ve kuru kayısı üretiminde dünya lideridir. Aynı zamanda dünyanın önde gelen bal üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye’de 2015 yılında; 38,6 milyon ton tahıl, 28,5 milyon ton sebze, 17,5 milyon ton meyve, 2 milyon ton kümes hayvanı eti ve 1,1 milyon ton kırmızı et üretimi gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak, Avrupa’daki toplam bitki türü sayısı 11.500 iken, Türkiye yaklaşık olarak 11.000 bitki türü vardır.