Sağlık

Eğitimle birlikte refah ve kalkınmanın temel bileşenlerinden olup, tüm bireyler için en temel haklardan biri olarak görülen sağlık, en ilkel tedavi yöntemlerinden en gelişmiş tıbbi teknolojilere toplumlar için her zaman kritik öneme sahip olmuştur. Sağlık göstergelerinin iyileşmesi insanların refah seviyesini doğrudan, istihdam ve verimlilik gibi konuları da dolaylı yönden etkileyebilmektedir.

Sağlık Bakanlığınca, 2016’da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, sezaryenle doğum oranları ve tütün kullanımının azaltılmasına yönelik projelerden, askeri hastanelerin bakanlığa devri, kanser hastalarının ilaca erişiminin kolaylaştırılmasına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu gelişmeler ile birlikte sağlık sektörü kendi kapasitesini ve ilgili olduğu pazarları yükselişe geçirmiştir.