İnşaat

İnşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan konumunda olup, bu yaygın etki, sektörün “ekonominin lokomotifi” olma vasfının en temel göstergesidir. Türkiye’nin ulusal pazarda GSMH’ya etki eden en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün ekonomi içerisindeki doğrudan payı %8 dolayındadır. Dolaylı payı ise kendisine bağlı farklı sektörler hesaba katıldığı zaman %30 düzeyindedir.

İnşaat sektörü takvim ve mevsim etkilerinden etkilenen ve buna göre dalgalanmalar gösteren bir sektördür. Bu etkiler arındırıldığında, 2016’nın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,4 azalmıştır ancak bir önceki yıla göre %2,9 oranında artmıştır.