Holdingler

Holding teriminin İngilizce “to hold” kökünden türediği ileri sürülmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) anonim, limited, kolektif, komandit ve paylı komandit şirketleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen; holding şirketlere sadece md. 519’da yer bulmuştur. Söz konusu hüküm “…başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler…” ifadesini içermektedir.

Ekonomik tamamlamalar, riziko paylaşımı, finans imkânlarının yaratılması, vergi kolaylıklarından yararlanma, rekabet avantajı gibi nedenlerden dolayı, ekonomik gelişime de paralel olarak ülkemizde holdinglerin sayısı her geçen gün artmaktadır.