Enerji

Türkiye’de enerji sektörü halihazırda 74 GW’lık enerji kapasitesine sahiptir. Yatırımcılarına teşvik sunan bu sektörde 2002 yılında özel sektörün payı %32 iken 2015 yılında bu oran %75’e yükselmiştir. Teşviklerle birlikte özel sektördeki yatırımcıların iştiraklerinin artırılması amaçlanmış ve bununla birlikte enerji sektöründeki dağıtım tamamen özel sektöre verilmiştir.

Enerji sektörü, ülkenin demografik eğilimleri ve yüksek şehirleşme hızına sahip olmasına bağlı olarak gelişen bir sektördür ve 6 yıl içerisinde beklenen büyümesi %6 olarak öngörülmüştür. Hükümet ile birlikte ileri dönem planlamasında enerji borsası oluşturulması hedeflenmiştir. Bu oluşumdaki amaç ise piyasaya şeffaflık ve arz-talep arasında sağlıklı denge kurulmasını sağlamaktır.