Şeffaflık Raporu

Kuruluşumuz, 2014 ve 2015 hesap dönemlerinde KAYİK denetimi yapmadığı için Şeffaflık Raporu düzenlenmemiştir.

1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU (Yayımlama tarihi 27.04.2017)