MEVZUAT BANKASI

SİRKÜLERLER

VERGİ

VERGİ SİRKÜLERİ 2016-1 ( 6736 s.k. Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırması)

VERGİ SİRKÜLERİ 2016-2 (6736 s.k. Kesinleşmemiş ve Dava Safhasında Bulunan Alacakların Yapılandırması)

VERGİ SİRKÜLERİ 2016-3 (6736 s.k. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler)

VERGİ SİRKÜLERİ 2016-4 (6736 s.k. Matrah ve Vergi Artırımı)

VERGİ SİRKÜLERİ 2016-5 (6736 s.k. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi)

VERGİ SİRKÜLERİ 2016-6 (6736 s.k. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması)

VERGİ SİRKÜLERİ 2016-7 (Transfer Fiyatlaması Hükümlerinde 6728 s.k. ile Yapılan Değişiklikler)

VERGİ SİRKÜLERİ 2016-8 (6745 s.k. ile Yatırımlara İlişkin KDV İstisna Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler)

VERGİ SİRKÜLERİ 2017-1  ( Konut Satışlarında KDV Uygulaması)

VERGİ SİRKÜLERİ 2017-2 ( İnşaat Faaliyetlerine İlişkin KDV Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler)

VERGİ SİRKÜLERİ 2017-3 (İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Konutlara İlişkin Net Alan ve Ortak Alan Hesabında Son Durum)

VERGİ SİRKÜLERİ 2017-4 (7061 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri)

DENETİM / SPK

DENETİM SİRKÜLERİ 2016-1  (TMS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat)

DENETİM SİRKÜLERİ 2016-2 (2016 Global Suistimal  Raporu)

E BÜLTENLER

Vergi ve Denetim ile ilgili E- Bültenlerimize ulaşmak istiyorsanız web sayfamızdan E-bültenlerimize abone olabilirsiniz.

E-BÜLTEN LİSTESİ

BİLGİ NOTLARI

SERMAYE PİYASASI KURULU IOSCO YÖNETİM KURULU’NA SEÇİLDİ

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 23-03-2016 TARİH VE 10-328 SAYILI KARARI

BDS 701 KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ