VERGİ ve MALİ HUKUK HİZMETLERİ

Ülkemizde vergi ve mali hukuk alanında sürekli  değişiklikler meydana gelmekte, yapılan değişiklikler işletmelerin hem uyum yükümlülüklerini yerine getirmesi,  hem de artı değer yaratıp rakip firmalardan bir adım öne geçmesi açısından önem taşımaktadır. Bunun içinde işletmeler mevzuatı doğru anlayıp yorumla ihtiyacı içerisindedirler.  Söz konusu ihtiyacı karşılamak amacıyla, 3568 Sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş uzman kadrosuyla Vergi ve Mali Hukuk alanında geniş kapsamlı hizmetler  vermekteyiz.


 ymm  Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Hizmetleri

 • . Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
 • . Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Hizmetleri
 • . Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik Hizmetleri
 • . Periyodik Vergi Denetimi Hizmetleri
 • . Katma Değer Vergisi İadesine ilişkin YMM Tasdik Hizmetleri ile Dolaylı Vergilere İlişkin Diğer Tasdik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • . Tübitak Destekleri ve Ar-Ge Raporlama Hizmetleri
 • . Özel Amaçlı Raporların Yazılması (Sermaye Raporu, Mali Durum Tespit Raporu vb)
 • . Şirket Tasfiyesi, Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılmaları ile İlgili Raporlama ve Danışmanlık  Hizmetleri
 • . Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri
 • . Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
 • . Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
 • . Revizyon Hizmetleri
 • . Yabancı Yatırımlar ve Vergi Teşviklerine İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
 • . Bankacılık ve Finans Uygulamalarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

YMM Denetim hizmetleri,

Finansal Eksen YMM Ltd.Şti.

tarafından verilmektedir.


smmm logo   Muhasebe ve Mali Müşavirlik ( SMMM ) Hizmetleri

Uzman kadromuz tarafından, müşterilerimizin yasalar çerçevesinde finansal ve yönetsel hedeflerine en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak adına, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri kapsamında aşağıdaki konularda eksiksiz ve sürekli destek verilmektedir.

 • . Resmi Defterlerin tutulması
 • . Muhasebe sisteminin kurulması ve uygulanması
 • . Muhasebe süreçlerinin günlük yönetimi
 • . Tek Düzen Hesap Planı’na ve uygulamasına ilişkin danışmanlık
 • . Defter tutma ve yönetime raporlama
 • . Üç aylık ve senelik Kurumlar Vergisi Beyanı
 • . KDV Beyannameleri, Muhtasar Beyannameler
 • . Yıl sonu kapanış işlemleri; üç aylık ve yıl sonu finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanması
 • . Bordo İşlemleri ve SSK Bildirgelerinin düzenlenmesi
 • . Şirket yönetimine maliyetler ve karlılık hakkında raporlar hazırlanması

SMMM hizmetleri,

Finansal Eksen SMMM Ltd.Şti.

tarafından verilmektedir.

mali-hukuk  Mali Hukuk Hizmetleri

Vergi mevzuatı oldukça teknik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu konuda meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi de uzmanlık gerektirir. Sahip olduğumuz yerli veya yabancı müşterilerimize, tecrübeli ve çözüm odaklı uzman ekibimizle Mali Hukuk Hizmetlerinin tüm alanlarında hizmet vermekteyiz

Sorumluluk bilinciyle hareket ederek mali hukuk alanına giren  her türlü konuda çözüm üretebilmeyi ve destek sağlamayı hedef edinmiş bir ekibiz. Yaptığımız iş sadece tavsiye vermek şeklinde kalmayıp, işin her aşamasında yanınızda olmaktır.

Bu bağlamda siz değerli müşterilerimize sağladığımız bazı mali hukuk hizmetleri şunlardır: