Eğitim Hizmetleri

Şirketlerin  kaliteli iş gücünü teminde yaşadıkları zorlukların yanında, personelinden en iyi verimi elde etmeleri de her zaman mümkün olmamaktadır. Finansal Eksen bu sorunun çözümünde eğitimin önemli bir rol üstlendiğine inanmaktadır.

TFRS/TMS Eğitimleri 

 Vergi Mevzuatı Eğitimleri

Şirketlerin mali departman çalışanlarına, yönetim kadrolarına, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik spesifik konularda ve güncel mevzuat uygulamalarına ilişkin olarak konularının uzmanlarınca  Vergi Mevzuatı Eğitimleri hizmeti vermekteyiz.

 KGK Bağımsız Denetçi Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri 

 YMM  ve SMM Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri