DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Mevzuat Uyum

Etkin Risk Yönetimi günümüz İş Dünyasında başarının anahtarı  olarak  kabul görmektedir. Mevzuat Uyum Hizmetleri Uzmanlarımız, Etkin Risk Yönetimini müşterilerimizin en doğru şekliyle anlayabilmesi ve kavrayabilmesi için çalışmaktadır. Bu çalışma ile müşterilerimize  işletmelerini başarıya ulaştırma  noktasında yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Müşterilerimiz açısından mevzuat uyum,  kendilerine has iş koşullarına  ve geçmiş sektör mevzuatları ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Finansal Eksen olarak, müşterilerimize değer yaratmak ve  paydaşlarına güvence sağlamak amacıyla üst yönetim ile bağlantılı bir şekilde Mevzuat Uyum Programını oluşturmak  ve uygulamak amacıyla hizmet vermekteyiz. Bu hizmet sırasında deneyimli denetim uzmanlarımızın yanı sıra; Vergi, Birleşme ve Satın Alma, Yeniden Yapılandırma, Hukuk, BT veya İşletme Süreç Yönetimi alanlarındaki uzmanlarımız da çalışmalara dâhil  olmaktadır.

Mevzuata Uyum için Neleri Sorgulamalısınız?

TFRS/TMS Uygulamaları

Farklı ekonomik, politik, sosyal ve kültürel çevre şartları nedeniyle farklı muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler, ülkelerin meslek örgütleri tarafından karşılanmakta iken, uluslar arası ticaretin ve çok uluslu şirketlerin sayılarının artması nedeniyle ülkelerdeki muhasebe sistemlerinin standardizasyonu ihtiyacı doğmuş ve evrensel bir muhasebe dili arayışı nedeniyle 1973 yılında IASC kurulmuştur. Komitenin amacı, finansal tabloların sunulmasında gerekli muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve uyumu için çalışmaktır. Bu bağlamda Finansal Eksen olarak, sizlere UFRS uygulamalarını  haberdar etme ve bulunduğunuz sektöre yansıyabilecek etkilerinin saptama ve bilgilendirilme hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca, sağladığımız profesyonel destek hizmetleri, Finansal Raporlamanın etkin ve kaliteli olması stratejik karar verme süreçlerinin hızlandırılmasına katkıda bulunmaktadır. Şirketin güncellenen muhasebe uygulamalarına hazır olmalarına katkıda bulunmak ve onlara teknik destek sağlayabilmek birincil amacımızdır.

Finansal Eksen, sahip olduğu derin ve geniş bilgi birikimlerini birleştirerek birçok sektöre destek vermekte ve sektörlerin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayabilecek yayınlar hazırlanmaktadır.

Finansal Eksen olarak size sağladığımız bazı ayrıcalıklar;

Kurumsal Finansman

Finansal Eksen yerli ve yabancı şirketlere kurumsal  finansman alanında kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Şirketimizin faaliyet alanlarından bazılarını oluşturmaktadır. Güçlü kadrosu ile şirketimiz, müşterilerine tam ve kaliteli hizmet sunmak için gerekli teknik altyapıya, bilgi kaynaklarına, bilgi birikimine, tecrübeye ve yerli ve yabancı finansal kuruluşlarla ortak çalışma disiplinine sahiptir.

Halka Açılma

Şirketimiz için halka açılmak neden önemli?

Halka Açık Ortaklık ve Halka Açılma Nedir?

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık olarak tanımlanır. Halka arz ise, daha geniş bir kavram olup sadece payların değil, tüm sermaye piyasası araçlarının (tahvil, varant, kira sertifikası v.s.) satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı ifade eder.

Diğer taraftan, payları halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar ortak sayısı 500’ün üzerinde olan ortaklıklardır. Halka açık anonim ortaklık olmanın en önemli sonucu Sermaye Piyasası Kanunu’na tabiiyet olup, halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Kurul kararlarına uymakla yükümlü hale gelirler. Halka açılma, bir anonim ortaklığın (şirket, ortaklık) kaynak ihtiyacını karşılamada başvurduğu bir “Doğrudan Finansman” yöntemidir.

Eğer halka arz, halka kapalı bir anonim ortaklık tarafından ilk defa yapılırsa, bu “Halka Açılma” olarak ifade edilmektedir. Önceden paylarını halka arz etmiş ortaklıkların, paylarını tekrar halka arz etmelerine “İkincil Halka Arz” denilmektedir.

Şirketler Açısından Halka Arz’ın Avantajları;

Şirketler açısından halka açılmanın başlıca avantajları aşağıda sayılmaktadır.

Payları Borsada işlem gören işletmelerin yükümlülükleri nelerdir?

Halka Arz Yöntemleri

Halka açılma kararı almış olan şirketler “Mevcut Payların Halka Arzı” (Ortak Satışı) ve “Sermaye Artırımı” (Yeni Pay İhracı Yoluyla Halka Arz) yöntemlerini izleyerek paylarını halka arz edebilecekleri gibi her iki yöntemi de bir arada kullanılabilir.

Halka Arz Süreci