FİNANSAL EKSEN 2016 YIL SONU EĞİTİM ÇALIŞMASI 24-25 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Finansal Eksen, 2016 yılı eğitim çalışmaları, 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde, Ankara Limak Ambassadore Hotel’de aşağıdaki program ile gerçekleştirildi. Çalışmaya Finansal Eksen, Denetim ve Güvence Hizmetleri ile Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri birimlerinde görevli tüm denetçilerimiz ve diğer katılımcılar iştirak etti.  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konulu eğitimimizde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı ve Finansal Eksen Eğitim Direktörü, Sn. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, Çankaya Üniversitesi İİBF Dekanı,  Sn. Prof. Dr. Mete DOĞANAY, Ankara Üniversitesi SBF Dekanı, Sn. Prof. Dr. Kadir GÜRDAL ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Sn. Dr. Neslihan ÇETİNKAYA eğitmen olarak görev aldı. Değerli hocalarımıza, sunumları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ PROGRAMI

24 Aralık 2016 – Cumartesi

 1. OTURUM

 09:00 – 09.15 Açılış Konuşması

Ufuk Doğruer, Finansal Eksen Denetim Direktörü

09.15-10.00 Genel Ekonomik Görünüm, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Mali Tabloların Şeffaflığı

Prof. Dr. Ramazan Aktaş, TOBB Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı, Finansal Eksen Eğitim Direktörü

10:00 – 11:00 UFRS Giriş ve Temel Bilgiler, Kavramsal Çerçeve

Prof. Dr. Mete Doğanay, Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  Dekanı

11:00 – 11:15 Kahve molası

11:15 – 12:30 TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar, TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Prof. Dr. Mete Doğanay, Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Dr. Neslihan Çetinkaya, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

 2. OTURUM 

14:00 – 16:00 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Prof. Dr. Mete Doğanay, Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

16:00 – 16:15 Kahve Molası

16:15 – 18:00 TMS 2 Stoklar

Dr. Neslihan Çetinkaya, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

 25 Aralık 2016 – Pazar

 3. OTURUM

 09:00 – 11:30 TMS 32-TMS 39 Finansal Araçlar, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri, TMS 18 Hasılat, TMS 12 Gelir Vergileri

Dr. Neslihan Çetinkaya, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

11:30 – 11:45 Kahve Molası

11:45 – 12:30 TMS 7 Nakit Akış Tabloları

Prof. Dr. Mete Doğanay, Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler  Fakültesi Dekanı

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

4. OTURUM

14:00 – 16:00 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Prof. Dr. Kadir Gürdal, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

16:00 – 17:00 Kapanış Konuşmaları